Ukrajinský zápis

Зарахування до Дитячого садка , Прага 8, Šimůnkova 13

на навчальний рік 2022/2023 - діти - іноземці (Україна)

день реєстраці 6.6.2022 з 13.00 – 17.00 годин.

 

Інформація для запису: Шановні батьки, якщо ви просите записати дитину в дитячий сад, ця інформація призначена саме для вас.

 

Документи для запису:

  • Заява на вступ до дошкільної освіти
  • Реєстраційний лист - потрібно підтвердити у педіатра
  • візу, підтвердження про проживання в Чеській Республіці, документ для перевірки постійного місця проживання дитини, що входить до району Праги 8
  • свідоцтво про народження

 

Для тих батьків, які не мають можливості друкувати документи, в паперовій формі будуть підготовлені в дитячого садкa.  Документи для запису ви здаєте особисто в день реєстрації  6.6.2022 у дитячому садку, коли вам буде надано реєстраційний номер.

 

Результати реєстрації будуть опубліковані на сайті дитячого садку:

Найпізніше  13.6.2022

 

Критерії прийому дітей до дошкільної освіти в  

Дитячого садка , Прага 8, Šimůnkova 13 на навчальний рік 2022 / 2023:

1. Дитина, котра повинна відвідувати дитячий садік, з місцем проживання району Прага 8. (Тобто дитина, яка досягне 5 років до 31. 8 2022 до початку обов'язкового навчання.)

 

2. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка до початку навчального року (до 31. 8 2022) досягне не менше 4 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.

 

3. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка до початку навчального року (до 31. 8 2022) досягають не менше 3 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.

 

4. Дитина з місцем проживання району Прага 8, яка досягне не менше 3 років до кінця цього календарного року (до 31. 12. 2022), за датою народження від найстарших до наймолодших.

 

5. Всі інші діти,які неналежатьдо району Прага 8 в порядку від найстаршого до наймолодшого до 

         заповнення вільних можливостей дитячого садку.

 

Попередження: прийняття вирішує місце проживання і порядок за віком (див. вище), в низькій мірі до виконання спроможності дитячого садку.

 

Zápis pro děti ukrajinské národnosti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, se koná v pondělí 6. června od 13 do 17h v ředitelně mateřské školy.

 

Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy každopádně třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

 

Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в  навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов'язковою, і тому, в будь-якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не відбудеться раніше.

 

Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem se odhlaste u příslušné ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit. Uvolníte tak místo nepřijatým dětem pod čarou. V MŠ Šimůnkova se odhlaste e-malem na reditelka@ms-simunkova.cz.

 

Kdo může být přijímán do mateřské školy:

  • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

 

U zápisu předložíte:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 vyplněnou a podepsanou
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od pediatra (prosíme, tiskněte oboustranně)
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
  • K nahlédnutí doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochrany)

 

Tiskopisy naleznete jako přílohy této stránky.

 

O přijetí dítěte rozhodují stanovená Kritéria mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny.

 

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

 

Školským obvodem (spádovost) je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

čerti

Přiložené soubory

Informace k zápisu UA + CZ.pdf
 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ UA + CZ.pdf
 
EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ UA + CZ.pdf
 
Termíny zápisů do MŠ v ukrajinském jazyce.docx
 
Termíny zápisů do MŠ pro ukrajinské děti.docx
 
Příručka pro ukrajinské rodiče ukrajinsky.pdf
 
Příručka pro ukrajinské rodiče česky.pdf
 
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 13 pro rok 2022-23 Ukrajinské děti.pdf