Informace: Den ve školce

6:30 - 8:30

  • děti se začínají scházet ve třídách, probíhají spontánní hry a činnosti i činnosti řízené a plánované učitelkou, náplň a organizace všech činností v MŠ je daná kurikulem školy, třídními vzdělávacími programy a plány

7:00 - 7:30

  • děti se rozcházejí do svých tříd

8:45 - 9:15

  • dopolední svačina
9:00 - 11:45
  • řízené činnosti – realizace vzdělávacího programu mateřské školy (rozvíjení poznání, matematických představ, jazyková výchova, hudební, výtvarné i pracovní činnosti, rozumová výchova, grafomotorika, cvičení, tančení a jiné dovádění..)
  • pobyt venku – délka je přizpůsobena aktuálnímu počasí
11:45 - 12:15
  • oběd, příprava na odpolední siestu (při stolování podporujeme samostatnost dětí, nenutíme do jídla, ale děti by měly vše ochutnat a vyzkoušet)
12:30 - 13:00
  • vyzvedávání dětí odcházejících po „O“
12:30 - 14:15
  • odpolední siesta ve třídách – odpočinek na lehátku ve smíšených třídách, poslech pohádek
14:30 - 15:00
  • odpolední svačina
14:30 - 17:00
  • vyzvedávání dětí rodiči, spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt venku dle aktuálního počasí

DSC_0213.JPG