Informace: Platby

Školné (úplata za předškolní vzdělávání) pro školní rok 2024/25 je dle platné legislativy stanovena na 1.500 Kč/měsíc.

 

Ideální je nastavení trvalého příkazu po dobu 10ti měsíců (září - červen)

Číslo účtu: 171077045/0300

Splatnost do 10. dne v příslušném měsíci.

Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou je bezúplatné. Platí i pro děti s OŠD.

Variabilní symbol najdete na začátku školního roku na nástěnkách v šatnách vašich kmenových tříd.

Variabilní symbol na školné a stravné je stejný, účty rozdílné...

 

Stravné - do 10. září prosíme uhradit 980Kč/měsíc a nastavit nejlépe trvalý příkaz na celý školní rok. Děti 7 let a více platí 1040Kč/měsíc.

 

Číslo účtu: 171077221/0300

Splatnost do 10. dne v příslušném měsíci.

Variabilní symboly najdete na začátku školního roku na nástěnkách v šatnách vašich kmenových tříd.

Variabilní symbol na školné a stravné je stejný, účty rozdílné...

Vyúčtování a vrácení přeplatků je vždy v únoru a v červenci příslušného školního roku.

 

Variabilní symbol pro školné a stravné je stejný, ale platby se posílají na různé účty!!!!!!

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH SE ŠKOLNÉ ANI STRAVNÉ NEHRADÍ.

 

Děkujeme