Nástěnka

19.11.2019

Chvalský zámek Klokánci

,,Chaloupka na vršku,,

21.11.2019

Uspávání broučků Klokánci

21.11.2019

Lesy Praha Lvíčátka + Berušky

,,Když les usíná,,

25.11.2019

Adventní dílny Berušky

Akce pro rodiče od 16h

26.11.2019

Adventní dílny Lvíčátka

Akce pro rodiče od 16h

27.11.2019

Adventní dílny Žirafky + Slůňátka

Akce pro rodiče od 16h

28.11.2019

Adventní dílny Klokánci

Akce pro rodiče od 16h

28.11.2019

Divadlo v knihovně Žirafky + Klokánci

2.12.2019

Otevření Adventního kalendáře Klokánci

3.12.2019

Rozsvícení vánočního stromečku Lvíčátka

3.12.2019

Čertování Slůňátka

4.12.2019

Čertovské řádění Lvíčátka

5.12.2019

Mikulášská nadílka s návštěvou svaté trojice

Dopolední akce celé MŠ

9.12.2019

Vánoční besídka Berušky

Akce pro rodiče od 16h

10.12.2019

Letohrádek Kinských Klokánci

10.12.2019

Vánoční besídka Lvíčátka

Akce pro rodiče od 16h

11.12.2019

Vánoční besídka Žirafky a Slůňátka

Akce pro rodiče od 16h

12.12.2019

Vánoční besídka Klokánci

Akce pro rodiče od 16h

12.12.2019

Vánoční pečení Lvíčátka

13.12.2019

Výstava betlémů Žirafky

13.12.2019

Pečení cukroví Slůňátka

17.12.2019

Nadílka pod stromečky

Dopolední akce celé školky

20.12.2019

Divadlo v MŠ

,,Putování za vánoční hvězdou,,Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek
    Informace: Platby

Školné (úplata za předškolní vzdělávání) pro školní rok 2019/20 je dle platné legislativy stanovena na 660Kč/měsíc. Ideální je nastavení trvalého příkazu po dobu 10ti měsíců (září - červen)

 

Číslo účtu: 171077045/0300

Splatnost do 10. dne v příslušném měsíci.

Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou je bezúplatné. Platí i pro děti s OŠD.

Variabilní symbol najdete na začátku školního roku na nástěnkách v šatnách vašich kmenových tříd.

Variabilní symbol na školné a stravné je stejný, účty rozdílné...

 

Stravné - do 10. září prosíme uhradit 720Kč/měsíc a nastavit nejlépe trvalý příkaz na celý školní rok. Děti 7 let a více platí 780Kč/měsíc.

 

Číslo účtu: 171077221/0300

Splatnost do 10. dne v příslušném měsíci.

Variabilní symboly najdete na začátku školního roku na nástěnkách v šatnách vašich kmenových tříd.

Variabilní symbol na školné a stravné je stejný, účty rozdílné...

Vyúčtování a vrácení přeplatků je vždy v únoru a v červenci příslušného školního roku.

 

Variabilní symbol pro školné a stravné je stejný, ale platby se posílají na různé účty!!!!!!

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH SE ŠKOLNÉ ANI STRAVNÉ NEHRADÍ.

 

Děkujeme