Kroužky

Nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

 

Kroužky v MŠ vedou naše paní učitelky, které děti znají.

 

Zapisovat se na kroužky můžete během září 2023 na první pololetí, či ledna 2024 na druhé, v aplikaci Naše MŠ.

 

Platby kroužků probíhají vždy první týden v říjnu a na druhé pololetí první týden v únoru. Platí se na celé pololetí. Částka je uvedena u daného kroužku. Platí se hotově, případně bezhotovostně přímo lektorce.

V případě absence lektorky je hodina nahrazována.

 

Dětský aerobik

Lektorka: Irena Hrdinková

Výuka: pondělí 15:40 - 16:30

Zahájení: 02.10.2023, 2.pololetí 05.02.2024

Cena: 1.500 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen) 

Kapacita: 20 dětí

Využitím rytmických skladeb určených dětem vede k rozvoji koordinace pohybu s hudbou, ladnosti pohybu, rytmického cítění, fyzické obratnosti a zdatnosti.

 

Zvídálci v přírodě – enviromentální kroužek

Lektorka: Bc. Veronika Lockerová

Výuka: úterý 15:40 – 16:30

Zahájení: 03.10. 2023, 2.pololetí 06.02.2024

Cena: 1.700 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen) 

Kapacita: 16 dětí

Kroužek je zaměřený na zkoumání přírody, na práci s přírodninami a experimentování při různých pokusech. Cílem je rozvíjet vztah k přírodě formou prožitkového učení a hry.

 

Atleťáček

Lektorka: Adéla Kudláčková

Výuka: úterý 15:40 – 16:30

Zahájení:  2. pololetí 20.02.2024

Cena: 1.500 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen) 

Kapacita: 16 dětí

Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových dovedností a na správné držení a zpevnění těla. Náplní Atleťáčka je rozvoj rychlosti, síly a vytrvalosti, nácvik základních atletických disciplín formou her a zábavy.

 

Šimůnkovi sportovci

Lektorka: Bc. Monika Heřmanská

Výuka: středa 15:40 - 16:30

Zahájení: 04.10.2023, 2.pololetí 07.02.2024

Cena: 1.500 Kč/pololetí (říjen až leden, únor až květen)

Kapacita: 16 dětí

Kroužek cílí na všestrannou pohybovou průpravu s důrazem na správný psychomotorický vývoj dětí se zaměřením na atletické disciplíny, míčové hry, hry obratnostního, koordinačního i vytrvalostního charakteru.

 

Keramika

Lektorka: Bc. Kateřina Kellnerová

Výuka: čtvrtek 15:00 - 15:50, 16:00 - 16:50

Zahájení: 05.10.2023, 2.pololetí 08.02.2024

Cena: 2.000 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen)

Kapacita: 16 a 16 dětí

Děti se seznámí s keramickou hlínou, procvičí si jemnou motoriku, rozvinou estetické cítění a tvořivého ducha. Doma se můžete těšit na okrasnou i užitnou keramiku, která bude z rukou vašich dětí jedinečná a nenapodobitelná.

 

Hravá angličtina

Lektorka: BcA. Ing. Marta Zitová

Výuka: čtvrtek 15:40 - 16:30

Zahájení:  2.pololetí 08.02.2024

Cena: 1.700 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen)

Kapacita: 12 dětí

Děti si hravou formou, pomocí obrazového materiálu, hudebních nástrojů, pracovních listů, herních prvků a s využitím metod dramatizace procvičí a zapamatují anglická slovíčka a anglické fráze. Seznámí se s cizím jazykem a vytvoří si základy pro další učení.

 

Plavání

Děti jezdí plavat do Lagoon Letňany, kurzy pořádá plavecký klub "Lagoon Letňany". Přednost v plaveckém kurzu mají starší děti.

Případné dotazy a přihlašování na plavecký kurz je v režii pí. zástupkyně Bc. Kateřiny Kellnerové, te.: 607 167 358

Kurz začíná v pondělí 11. září 2023, 2. pololetí 5. února 2024.

Cena za pololetní kurz se odvíjí od počtu hodin a ceny dopravy.

 

keramika

keramika