Kroužky

Nabídka kroužků na školní rok 2022/2023

 

Kroužky v MŠ vedou naše paní učitelky, které děti znají.

 

Zapisovat se na kroužky můžete během září 2022 na první pololetí, či ledna 2023 na druhé, do seznamů ve vašich šatnách.

 

Platby kroužků probíhají vždy první týden v říjnu a na druhé pololetí první týden v únoru. Platí se na celé pololetí. Částka je uvedena u daného kroužku. Platí se hotově přímo lektorce.

V případě absence lektorky je hodina nahrazována.

 

Dětský aerobik

Lektorka: Irena Hrdinková

Výuka: pondělí 16:00 - 16:50

Zahájení: 03.10.2022

Cena: 1.000 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen tj. 250/měsíc) 

Využitím rytmických skladeb určených dětem vede k rozvoji koordinace pohybu s hudbou, ladnosti pohybu, rytmického cítění, fyzické obratnosti a zdatnosti.

 

Zvídálci v přírodě – enviromentální kroužek

Lektorka: Bc. Veronika Lockerová

Výuka: úterý 16:00 – 16:50

Zahájení: 4.října 2021

Cena: 1.200 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen tj. 300/měsíc) 

Kroužek je zaměřený na zkoumání přírody, na práci s přírodninami a experimentování při různých pokusech. Cílem je rozvíjet vztah k přírodě formou prožitkového učení a hry.

 

Keramika

Lektorka: Bc. Kateřina Kellnerová

Výuka: čtvrtek 16:00 - 16:50

Zahájení: 6.října 2022

Cena: 1.600 Kč /pololetí (říjen až leden, únor až květen, tj. 400/měsíc) 

Děti se seznámí s keramickou hlínou, procvičí si jemnou motoriku, rozvinou estetické cítění a tvořivého ducha. Doma se můžete těšit na okrasnou i užitnou keramiku, která bude z rukou vašich dětí jedinečná a nenapodobitelná.

 

Plavání

Děti jezdí plavat do Lagoon Letňany, kurzy pořádá plavecký klub "Lagoon Letňany". Přednost v plaveckém kurzu mají starší děti.

Případné dotazy a přihlašování na plavecký kurz je v režii pí. zástupkyně Bc. Kateřiny Kellnerové, te.: 607 167 358

Kurz začíná v pondělí 5. září 2022.

Cena za pololetní kurz se odvíjí od počtu hodin a ceny dopravy.

 

keramika