Informace: Info pro rodiče

Návrh rozpočtu na rok 2023 MČ Praha 8 pro naši oraganizaci naleznete v příloze této rubriky. Informace o rozpočtu na webových stránkách MČ Praha 8 ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------

Balíček okamžité pomoci Pražanům - opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023

 

Z FONDU SOLIDARITY lze žádat o příspěvek na ,,kroužkovné,, pouze na kroužky pořádané mateřskou školou.

 

Lze žádat i příspěvek na kurz plavání na druhé pololetí školního roku 2022-2023.

 

Příspěvky ani prominutí úplaty, nemohou žádat uprchlíci z UA.

 

Žádosti zákonný zástupce předá osobně pouze do rukou ředitelky nebo zástupkyně mateřské školy. V žádosti o příspěvek z FONDU SOLIDARITY, prosíme, uvádějte přesnou částku za kroužek, o kterou žádáte.

 

  • Směrnice mateřské školy: Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z FONDU SILODARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 ZDE
  • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 ZDE
  • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 ZDE

-----------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, kontrolujte, prosíme, vaše spamové složky v e-mailu. Náš oficiální e-mail tam rád padá :)

--------------------------------------------------------------------------------

  • Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro příští školní rok 2023/24 je stanovena dle platných legislativních norem na 700/měsíc. Č. účtu: 171077045/0300.
  • Stravné pro školní rok 2023/24 se platí zálohou na začátku měsíce 980 Kč/měsíc a 1040 Kč/měsíc děti s OŠD. Č. účtu: 171077221/0300

V měsících červenci a srpnu se školné ani stravné neplatí.

Splatnost obou poplatků je do 10. dne v měsíci. Variabilní symbol na stravné a školné je stejný, účty rozdílné.

Variabilní symbol najdete na začátku školního roku na nástěnkách v šatnách vašich kmenových tříd.

------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

V květnu 2017 proběhla na naší mateřské škole kontrola České školní inspekce. Obhájili jsme nadprůměrné výsledky vzdělávání z předchozí inspekce v roce 2010 a dostali výborné hodnocení naší školy. Zpráva ČŠI k nahlédnutí ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------

Kolaudace rekonstrukce naší školky - snížení energetické náročnosti a rekuperace, proběhla úspěšně dne 25.08.2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/20011 EU naleznete ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, neopomínejte, prosíme, hlásit každou změnu týkající se Vašeho dítěte - trvalého bydliště, telefonů, bankovního účtu, rodinných poměrů, atd...

Přiložené soubory

Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2028.pdf
 
INFORMACE PRO RODIČE.pdf
 
Návrh rozpočtu MČ P8 20023.pdf
 
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY.pdf
 
Žádost o prominutí úplaty.pdf
 
SMĚRNICE ,,BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM,,.pdf
 
Školné 2022-2023.pdf
 
Výhledový rozpočet MČ 2021-2024.xlsx