Zápis

Den otevřených dveří se konal v pondělí 8. dubna.

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/25 se bude konat

v pondělí 6. května a v úterý 7. května 2024 vždy od 13 do 17h v ředitelně MŠ.

 

Předpokládaný počet přijímaných dětí je 40.

 

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

 

U zápisu předložíte:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci ZDE
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od pediatra a podepsaný oběma zákonnými zástupci (prosíme, tiskněte oboustranně) ZDE
  • Občanský průkaz žadatele a Rodný list dítěte
  • U cizinců Rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce
  • UA uprchlíci doloží také potvrzení o ubytování dítěte na MČ Praha 8 ZDE

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ZDE

 

Zápis je jednotný pro české děti, ukrajinské uprchlíky a další cizince.

 

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (povinná očkování), s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.

 

Školským obvodem (spádovost) je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

Adaptace dítěte v mateřské škole ZDE

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v pondělí 3. června 2024 ve třídě Lvíčátek.

 

Pokud se uvolní místo odhlášením dítěte, které bylo přijato na jinou MŠ a rodiče jí dávají přednost, oslovujeme nepřijaté uchazeče postupně, jak skončily pod čarou a volné místo nabízíme. Na tento postup nemá podání odvolání žádný vliv!

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.

 

Vážení rodiče, kontrolujte, prosíme, vaše spamové složky v e-mailu. Náš oficiální e-mail tam rád padá :)

 

třídní foto