Zápis

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

se bude konat ve středu 10. dubna 2019.

Sraz v 15 a 16h před třídou Lvíčátek.

Těšíme se na vás :)

 

ZÁPIS

 do mateřské školy na školní rok 2019/20 proběhne 6. a 7. května 2019 od 13 do 17h v ředitelně mateřské školy.

 

U zápisu předložíte:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Evidenční list dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný oběm zákonnými zástupci (tiskněte oboustranně)
  • Občanský průkaz žadatele a Rodný list dítěte (k nahlédnutí pro ověření)
  • U cizinců Rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce (k nahlédnutí pro ověření)

 

Tiskopisy budou včas přílohou této rubriky. Bude je možné též vyzvednout v úředních hodinách ředitelky školy (středa 13 - 16.30h).

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20.

 

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

 

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy je celé území MČ Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.

 

 Mgr. Dana Straková, ředitelka MŠ