Výsledky zápisu ZDE

 

Zveřejněním seznamu se dle novelizovaného znění § 183 ŠZ považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Seznam musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, lze jej na požádání zaslat emailem nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně s doručenkou nebo datovou schránkou – je nutné na poště vyzvednout obratem. Děkuji

 

Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem se odhlaste u příslušné ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit.

 

Pokud se uvolní v naší mateřské škole místo, protože pro přijaté dítě si vybere zákonný zástupce jinou MŠ a řádně se u nás odhlásí, okamžitě bude informován zákonný zástupce dítěte, které skončilo první pod čarou a místo mu bude nabídnuto.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21.

 

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

 Mgr. Dana Straková, ředitelka MŠ

 

 Logo zvířátka se školní brašnou

Přiložené soubory

Seznam přijatých dětí zápis 2020-2021.pdf
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova.pdf
 
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 13 pro rok 2020-21.pdf
 
Evidenční list MŠ Šimůnkova .pdf