Zápis

 do mateřské školy na školní rok 2019/20 proběhl 6. a 7. května 2019. Seznam registračních čísel přijatých dětí naleznete jako přílohu této stránky.

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve středu 12.06.2018 v 16h ve třídě Lvíčátek. Dostavte se, prosím, bez dítěte.

 

Výsledky zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy od 16.05.2019. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, ve vitríně MŠ a na dveřích ředitelny po dobu 15 dnů.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno. Zveřejněním seznamu přijatých dětí (jejich registračních čísel), se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Lze je ale vyzvednout osobně v úředních hodinách ředitelky školy (středa 13-16.30h).

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o nepřijetí musí být prokazatelně předána žadateli. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně s doručenkou. Prosím, vyzvedněte na poště obratem.

 

Pokud bylo vaše dítě přijato do dvou či více mateřských škol, prosím, obratem kontaktujte příslušnou ředitelku školy, o kterou nemáte zájem a odhlaste své dítě z docházy. Uvolníte tím místo dalším čekatelům, kteří skončili ,,pod čarou,,. Děkujeme

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.

 

 Mgr. Dana Straková, ředitelka MŠ

 

 

Přiložené soubory

Seznam registračních čísel přijatých dětí k vyvěšení 2019-20.pdf
 
Evidenční list MŠ Šimůnkova .pdf
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 2019-20.pdf
 
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 13 pro rok 2019-20.pdf
 
Zápis dětí do MŠ MČ Praha 8 a dny otevřených dveří pro šk. rok 2019-2020.docx