Zápis


 Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/19 proběhl 9. a 10.05.2018.


  • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve středu 13.06.2018 v 16h ve třídě Lvíčátek. Dostavte se, prosím, bez dítěte.
  • Výsledky zápisu jsou zveřejněny od 16.05.2018 na webových stránkách školy. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, ve vitríně MŠ a na dveřích ředitelny po dobu 15 dnů.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno. Zveřejněním seznamu přijatých dětí (jejich registračních čísel), se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Lze je ale vyzvednout osobně v úředních hodinách ředitelky školy (středa 13-16.30h).


ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o nepřijetí musí být prokazatelně předána žadateli. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně s doručenkou. Prosím, vyzvedněte na poště obratem.


Pokud bylo vaše dítě přijato do dvou či více mateřských škol, prosím, obratem kontaktujte příslušnou ředitelku školy, o kterou nemáte zájem a odhlaste své dítě z docházky na příslušném formuláři. Uvolníte tím místo dalším čekatelům, kteří skončili ,,pod čarou,,.

Děkuji

 

V současné době je kapacita školy naplněna.

 Mgr. Dana Votrubová, ředitelka MŠ

 

 

Přiložené soubory

Přijaté děti seznam RČ pro školní rok 2018-19.pdf