Srdečně vás zveme na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se měl konat ve středu 8. dubna 2020 je z bezpečnostních důvodů ZRUŠEN!

 

ZÁPIS

do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se bude konat v úterý 5. a ve středu 6. května 2020. Zda bude probíhat jakousi bezkontaktní formou a jak, upřesníme včas.

Čekáme na pokyny z MŠMT, aby postup škol byl jednotný.

 

U zápisu předložíte:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný oběma zákonnými zástupci (tiskněte oboustranně)
  • Občanský průkaz žadatele a Rodný list dítěte - k ověření
  • U cizinců Rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce - k ověření

 

Tiskopisy lze stáhnout, jsou přílohou této rubriky, nebo je lze vyzvednout v úředních hodinách ředitelky školy (středa 13 - 16.30h). 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21.

 

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

 

 

 

Volných míst na příští školní rok 2020/21 je 35.

 

 

 

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

 

 

SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 

 

 

se bude konat ve středu 10. června od 16h. Prosím, dostavte se bez dítěte.

 

 

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.

 

 

 

 Mgr. Dana Straková, ředitelka MŠ

 

 

 

 Logo zvířátka se školní brašnou

 

Přiložené soubory

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova.pdf
 
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 13 pro rok 2020-21.pdf
 
Evidenční list MŠ Šimůnkova .pdf