Vážení rodiče,

zápis do naší mateřské školy je uzavřen, kapacita 140 dětí v celé MŠ naplněna. I když bychom mohly mít v jedné třídě 24 dětí, chceme vám pomoci a naplnily jsme dle povolené vyjímky počet dětí na třídu na 28. Poslední přijaté dítě je narozené na začátku června 2017.

 

Se souhlasem kolegyň ředitelek bych ráda informovala rodiče dětí, na které u zápisu nezbylo místo, aby kontaktovali pí. ředitelku v MŠ Bojasova nebo pí. ředitelku v MŠ Šiškova, kde mají stále volná místa pro přijetí na příští školní rok 2020/2021.

 

Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem se odhlaste u příslušné ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit.

 

Pokud se uvolní v naší mateřské škole místo, protože pro přijaté dítě si vybere zákonný zástupce jinou MŠ a řádně se u nás odhlásí, okamžitě bude informován zákonný zástupce dítěte, které skončilo první pod čarou a místo mu bude nabídnuto.

 

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

 Mgr. Dana Straková, ředitelka MŠ

 

 Logo zvířátka se školní brašnou

Přiložené soubory

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova.pdf
 
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Šimůnkova 13 pro rok 2020-21.pdf
 
Evidenční list MŠ Šimůnkova .pdf