Představujeme se

Poslání naší školy

V mateřské škole Šimůnkova se svými vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj originality dítěte a  jeho podporu. To je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program:

 

"Radujeme se a poznáváme svět v oáze"

 
Vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí a touze po vědění je naším výchovně - vzdělávacím cílem. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

 

Sídlištní mateřská škola s nádhernou, vzrostlou zahradou se nachází v ekologicky příznivé lokalitě hlavního města  Prahy, s možností zajímavých vycházek do blízkého Ďáblického háje. Mateřská škola je umístěna v jednopatrové panelové budově. Má tři samostatné pavilony s vlastními vchody a hospodářskou část.

 
Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí a realizaci výchovně vzdělávacího programu. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně vybavené. Vkusně, vhodně a pro děti účelně jsou řešeny hrací koutky a další zařízení pro přirozené pohybové aktivity dětí. Všechny třídy se za posledních roky vybavily novým funkčním nábytkem a hračkami.

 

Škola má pět tříd. Tři třídy jsou složeny převážně z dětí předškolního věku - tedy navštěvujících MŠ poslední rok, dvě třídy jsou heterogenní pro děti věkově smíšené, sourozence či kamarády ve věku 3 - 5 let.

Velice vítaná rodiči je naše spolupráce se ZŠ Žernosecká, kam děti doprovázíme na předškolní "přípravku" ve druhém pololetí školního roku a plavecký kurz v prvním i druhém pololetí organizovaný pro nejstarší děti.


Školní zahrada je prostorná, každá třída má své zrekonstruované pískoviště a je dostatečně zastíněná stromy. Na zahradě najdete herní prvky z akátového dřeva, jako je Archa Noemova, Černovousova věž, Šapito, Věž Černé paní, pružinová houpadla, kládové houpačky, zahradní domky, totem, přelízky a fotbalové i florbalové branky. Nově jsme pro děti vybudovali Lanové centrum, za finanční pomoci MČ Praha 8. V letních měsících 2015 vyrostly na zahradě pro děti nové interaktivní prvky našeho mobiliáře - Pexeso, Kostkové puzzle, Výukové kostky, fotbalové branky u Slůňátek. I nadále se bude zahrada vybavovat dalšími herními prvky.  V létě 2016 jsme instalovali na naší zahradě 3 nová pítka pro žíznivé pusinky našich dětí, vyzdobili třídy novými závěsy a provedli celkovou rekonstrukci výtahů v kuchyňkách. V létě 2017 proběhlo zateplení celé mateřské školy a nainstalovaly se do všech tříd rekuperační jednotky. Proběhla též rekonstrukce sklepa a kolektorů a dokončila se výměna koberců ve všech třídách. V roce 2018 proběhla celková rekonstrukce oplocení mateřské školy a opěrné zdi do ulice Šimůnkova. Zahrada se rozrostla o dva velké domky na hračky, lavičky a pružinová houpadla. Opravili jsme všechna dřevěná obložení pískovišť a vyměnili dětem písek, třídy Berušek a Žirafek dostaly nové zastínění pískoviště, opraveny byly terásky u tříd.

Zahrada MŠ

Obrázky