Představujeme se

Poslání naší školy

 

V mateřské škole Šimůnkova se svými vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj originality dítěte a  jeho podporu. To je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program:

 

"Radujeme se a poznáváme svět v oáze"

 
Vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí a touze po vědění je naším výchovně - vzdělávacím cílem. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

 

Sídlištní mateřská škola s nádhernou, vzrostlou zahradou se nachází v ekologicky příznivé lokalitě hlavního města  Prahy, s možností zajímavých vycházek do blízkého Ďáblického háje. Mateřská škola je umístěna v jednopatrové panelové budově. Má tři samostatné pavilony s vlastními vchody a hospodářskou část.

 
Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí a realizaci výchovně vzdělávacího programu. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně vybavené. Vkusně, vhodně a pro děti účelně jsou řešeny hrací koutky a další zařízení pro přirozené pohybové aktivity dětí. Všechny třídy se za posledních roky vybavily novým funkčním nábytkem a hračkami.

 

Škola má pět tříd. Dvě třídy jsou složeny převážně z dětí předškolního věku - tedy navštěvujících MŠ poslední rok, tři třídy jsou heterogenní pro děti věkově smíšené, sourozence či kamarády ve věku 3 - 5 let.

 

Velice vítaná rodiči je naše spolupráce se ZŠ Žernosecká, kam děti doprovázíme na předškolní "přípravku" ve druhém pololetí školního roku a plavecký kurz v prvním i druhém pololetí organizovaný pro nejstarší děti.

 

Školní zahrada je prostorná, každá třída má své zrekonstruované pískoviště a je dostatečně zastíněná stromy. Na zahradě najdete herní prvky z akátového dřeva, jako je Archa Noemova, Černovousova věž, Šapito, Věž Černé paní, pružinová houpadla, kládové houpačky, zahradní domky, totem, přelízky a fotbalové i florbalové branky. Nově jsme pro děti vybudovali Lanové centrum, za finanční pomoci MČ Praha 8. V letních měsících 2015 vyrostly na zahradě pro děti nové interaktivní prvky našeho mobiliáře - Pexeso, Kostkové puzzle, Výukové kostky, fotbalové branky u Slůňátek. I nadále se bude zahrada vybavovat dalšími herními prvky.  V létě 2016 jsme instalovali na naší zahradě 3 nová pítka pro žíznivé pusinky našich dětí, vyzdobili třídy novými závěsy a provedli celkovou rekonstrukci výtahů v kuchyňkách. V létě 2017 proběhlo zateplení celé mateřské školy a nainstalovaly se do všech tříd rekuperační jednotky. Proběhla též rekonstrukce sklepa a kolektorů a dokončila se výměna koberců ve všech třídách. V roce 2018 proběhla celková rekonstrukce oplocení mateřské školy a opěrné zdi do ulice Šimůnkova. Zahrada se rozrostla o dva velké domky na hračky, lavičky a pružinová houpadla. Opravili jsme všechna dřevěná obložení pískovišť a vyměnili dětem písek, třídy Berušek a Žirafek dostaly nové zastínění pískoviště, opraveny byly terásky u tříd.

 

V roce 2022 jsme vybavili všechny třídy robotickými hračkami - digitálními učebními pomůckami z dotace MŠMT - Digitalizace do škol. Pořídili jsme Bee - Bot včelky s různými bludišti, výukovými podložkami a dalším příslušenstvím. Veškeré získané finanční prostředky byly využity pro tyto digitální hračky pro děti.

 

Od dubna 2023 obohatily naše vzdělávání interaktivní panely pro interaktivní a smíšenou výuku. 3PANEL 55" s mobilním multifunkčním stojanem, motorové ovládání pro nastavení výšky a rotací ze svislé do vodorovné polohy, skrytá kabeláž, dálkové ovládání, integrované PC a OS Windows, to jsou parametry našich panelů, které jsme pořídili do všech pěti tříd. Finanční postředky jsme získali z tzv. Šablon Oeračního programu Jan Amos Komenský, který je financován MŠMT spolu s Evropskou unií. Naše Žádost o podporu má název ,,Interaktivní vzdělávání" - Projektová výuka ve škole, doba trvání projektu je do února 2025. Veškeré získané finanční prostředky budou vyžity na rozšíření projektové výuky a zapojení digitalizace do vzdělávacího programu naší školy.

 

Mateřská škola nově provozuje aplikaci NAŠE MŠ pro rychlé a snadné omlouvání dětí a celkové zpřehlednění dění ve školce.

 

Jednou týdně poskytujeme skupinovou logopedickou prevenci pro předškolní děti. Logopedickou depistáž provádí školený logoped z LOPES Čimice, prevence samotná probíhá v naší škole pod vedením pí. zástupkyně, která je plně proškolená pro logopedickou prevenci předškolních dětí a dětí ml. školního věku.

 

Na jaře 2024 se oživila naše školková zahrada o nové herní prvky - tampovou houpačku, kládový mostek, pružinovou křižovatku a chůdy.

 

zahrada

zahrada

zahrada

 

3panel

 

Obrázky