Nástěnka

19.11.2019

Chvalský zámek Klokánci

,,Chaloupka na vršku,,

21.11.2019

Uspávání broučků Klokánci

21.11.2019

Lesy Praha Lvíčátka + Berušky

,,Když les usíná,,

25.11.2019

Adventní dílny Berušky

Akce pro rodiče od 16h

26.11.2019

Adventní dílny Lvíčátka

Akce pro rodiče od 16h

27.11.2019

Adventní dílny Žirafky + Slůňátka

Akce pro rodiče od 16h

28.11.2019

Adventní dílny Klokánci

Akce pro rodiče od 16h

28.11.2019

Divadlo v knihovně Žirafky + Klokánci

2.12.2019

Otevření Adventního kalendáře Klokánci

3.12.2019

Rozsvícení vánočního stromečku Lvíčátka

3.12.2019

Čertování Slůňátka

4.12.2019

Čertovské řádění Lvíčátka

5.12.2019

Mikulášská nadílka s návštěvou svaté trojice

Dopolední akce celé MŠ

9.12.2019

Vánoční besídka Berušky

Akce pro rodiče od 16h

10.12.2019

Letohrádek Kinských Klokánci

10.12.2019

Vánoční besídka Lvíčátka

Akce pro rodiče od 16h

11.12.2019

Vánoční besídka Žirafky a Slůňátka

Akce pro rodiče od 16h

12.12.2019

Vánoční besídka Klokánci

Akce pro rodiče od 16h

12.12.2019

Vánoční pečení Lvíčátka

13.12.2019

Výstava betlémů Žirafky

13.12.2019

Pečení cukroví Slůňátka

17.12.2019

Nadílka pod stromečky

Dopolední akce celé školky

20.12.2019

Divadlo v MŠ

,,Putování za vánoční hvězdou,,Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek
    Představujeme se

Poslání naší školy

V mateřské škole Šimůnkova se svými vzdělávacími aktivitami snažíme o rozvoj originality dítěte a  jeho podporu. To je realizováno prostřednictvím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle něhož máme vypracován Školní vzdělávací program:

 

"Radujeme se a poznáváme svět v oáze"

 
Vést děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, zdravému sebevědomí a touze po vědění je naším výchovně - vzdělávacím cílem. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky lékařských profesí, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

 

Sídlištní mateřská škola s nádhernou, vzrostlou zahradou se nachází v ekologicky příznivé lokalitě hlavního města  Prahy, s možností zajímavých vycházek do blízkého Ďáblického háje. Mateřská škola je umístěna v jednopatrové panelové budově. Má tři samostatné pavilony s vlastními vchody a hospodářskou část.

 
Prostorové podmínky školy vyhovují počtu dětí a realizaci výchovně vzdělávacího programu. Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně vybavené. Vkusně, vhodně a pro děti účelně jsou řešeny hrací koutky a další zařízení pro přirozené pohybové aktivity dětí. Všechny třídy se za posledních roky vybavily novým funkčním nábytkem a hračkami.

 

Škola má pět tříd. Dvě třídy jsou složeny převážně z dětí předškolního věku - tedy navštěvujících MŠ poslední rok, tři třídy jsou heterogenní pro děti věkově smíšené, sourozence či kamarády ve věku 3 - 5 let.

Velice vítaná rodiči je naše spolupráce se ZŠ Žernosecká, kam děti doprovázíme na předškolní "přípravku" ve druhém pololetí školního roku a plavecký kurz v prvním i druhém pololetí organizovaný pro nejstarší děti.


Školní zahrada je prostorná, každá třída má své zrekonstruované pískoviště a je dostatečně zastíněná stromy. Na zahradě najdete herní prvky z akátového dřeva, jako je Archa Noemova, Černovousova věž, Šapito, Věž Černé paní, pružinová houpadla, kládové houpačky, zahradní domky, totem, přelízky a fotbalové i florbalové branky. Nově jsme pro děti vybudovali Lanové centrum, za finanční pomoci MČ Praha 8. V letních měsících 2015 vyrostly na zahradě pro děti nové interaktivní prvky našeho mobiliáře - Pexeso, Kostkové puzzle, Výukové kostky, fotbalové branky u Slůňátek. I nadále se bude zahrada vybavovat dalšími herními prvky.  V létě 2016 jsme instalovali na naší zahradě 3 nová pítka pro žíznivé pusinky našich dětí, vyzdobili třídy novými závěsy a provedli celkovou rekonstrukci výtahů v kuchyňkách. V létě 2017 proběhlo zateplení celé mateřské školy a nainstalovaly se do všech tříd rekuperační jednotky. Proběhla též rekonstrukce sklepa a kolektorů a dokončila se výměna koberců ve všech třídách. V roce 2018 proběhla celková rekonstrukce oplocení mateřské školy a opěrné zdi do ulice Šimůnkova. Zahrada se rozrostla o dva velké domky na hračky, lavičky a pružinová houpadla. Opravili jsme všechna dřevěná obložení pískovišť a vyměnili dětem písek, třídy Berušek a Žirafek dostaly nové zastínění pískoviště, opraveny byly terásky u tříd.

Zahrada MŠ

Obrázky